فرنگی یلدوز

2,350,000 تومان

فرنگی بلدوز
شرکت گاتریا
خروجی 10
بیده دار
10 سال ضمانت

مقایسه